Alarmy a zabezpečení
TOPlist

Spolupracujeme s...

Jablotron Paradox JOB detectomat

Stupeň zabezpečení

Nejdůležitějším kritériem pro zařazení příslušného prvku PZTS jsou tzv. stupně zabezpečení. Jsou definovány v normě ČSN EN 50113-1 a určují kritéria na výbavu a funkce jednotlivých prvků.

  Kategorie podle ČSN 50 121-1 Kategorie dle NBU
Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost PZTS a mají omezený sortiment běžně dostupných nástojů. 1 nízká rizika - -
Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o PZTS a používají základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. 2 nízká až střední D 2
Předpokádá se, že narušitelé znají dobře PZTS a mají k dispozici úplný sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení. 3 střední až vysoká T 3
Používá se tehdy, má-li kvalita zabezpečení prioritu před všemi ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé jsou schopní nebo mají zdroje na vypracování podrobného plánu vniknutí a mají komplení sortiment zařízení včetně prostředků umožňujících nahradit prvky PZTS 4 vysoká rizika PT 4


Typy zabezpečovaných budov

Rodělení typů zabezpečení budovy Kategorie dle ČSN 50 121-1
Byty, rodinné domy, garáže 1 nízká rizika
Komerční objekty 2 nízká až střední
Peněžní ústavy, směnárny, památky, zbraně, narkotika. 3 střední až vysoká
Objekty nejvyššího významu - státní instituce, jaderná zařízení. 4 vysoká rizika


Stupeně zabezpečení (minimální rozsah střežení)

Střeží se Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
Obvodové dveře O O OP OP
Okna   O OP OP
Ostatní prostory   O OP OP
Stěny     P P
Stropy nebo střechy     P P
Podlahy       P
Místnosti T T T T
O - otevření, P- průnik, T - past (dohled ve vybraných prostorech, ve kterých je vysoká pravděpodobnost detekce)


Vzorové zabezpečení objektu