Alarmy a zabezpečení

Rádiový modul FM 868

Rádiový modul FM 868

Radiový modul FM 868 slouží k radiovému propojení autonomních hlásičů do jednoduché radiové sítě. Pomocí těchto modulů jsou hlásiče propojeny a předávají si mezi sebou informaci o poplachu nebo poruše.

Modul FM 868 lze instalovat do kteréhokoliv čidla řady HD xxx výrobce Detectomat. Modul je osazen do přímého konektoru na volné pozici v tělese čidla. Díky výřezům na desce plošných spojů je jeho pozice jednoznačně určena. Modul nasazujte zásadně při vyjmuté baterii.

Nastavení modulu. Pomocí DIP přepínače lze nastavit skupiny čidel, které budou aktivovány současně.

Přepínače 1-3 slouží k nastavení adresy 00 až 07.

Přepínač 4 zapíná funkci retranslace signálu.

Pozn. Tovární nastavení je na skupinu 00, retranslace vypnuta. Všechny přepínače jsou v pozici „blíž okraji plošného spoje“.

V případě vzniku události (poplachu nebo poruchy čidla) dojde k přenosu na všechna čidla nastavené skupiny. Přenos má zpoždění cca 15 s.

Přenos poplachu – v případě indikace poplachu na kterémkoliv čidle skupiny dojde ke spuštění sirén ve všech čidlech skupiny. Sirény budou aktivní minimálně 2,5 minuty (pevně nastavený čas). Reset tototo signálu není možný. Pokud je v hlásiči kouř, který ho aktivuje, bude poplach hlášen dokud se čidlo nevyvětrá.

Přenos poruchy - V případě indikace poruchy na kterémkoliv čidle skupiny dojde ke krátkodobému spuštění sirén 2x po sobě. Tento signál je opakován po 4 hodinách dokud nedojde k odstranění poruchy.

Test – testování autonomního detektoru se provádí stisknutím testovacího tlačítka na detektoru po dobu delší než 5 s. Délka spuštění sirén a všech aktivovaných hlásičů je 2 minuty.

Retranslace – při zapnutí této funkce dojde k opakování všech signálů, které hlásič přijme.

Cena: Kč 2312,- s DPH

Technické parametry

Napájení: 9 V z baterie hlásiče
Pracovní kmitočet: 868 MHz (20 mW výkon)
Dosah: 200 m ve volném prostoru, 30 m v budově
SW nastavení: možnost vytvoření 8 samostatných skupin
Funkce: možnost retranslace signálu
Přenos: poplachu i poruchy